در محضر بزرگان

ڪلام بزرگان

در محضر بزرگان

ڪلام بزرگان

مشخصات بلاگ
در محضر بزرگان
دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی


مهمترین کار انسان چه باید باشد؟


🔸سرمایه ی همه سعادت ها و اهم واجبات، "معرفت نفس" یعنی  "خودشناسی" است؛  و آنکه خود را نشناخت، عاطل و باطل زیست و گوهر ذاتش را تباه کرد و برای همیشه بی بهره ماند. 


🔹هیچ معرفتی، چون  "معرفت نفس" ، بکار انسان نمی آید. انسان کاری مهم تر از خود سازی ندارد و آن مبتنی بر  "خودشناسی"  است.


👤علامه حسن زاده آملی 

📚نکته ۱۰۰۱ هزار و یک نکته


🔺کانال معرفتی سیر الی اللّٰه «کانال تخصصی یادنامه اولیاء الله و احوالات بزرگان عالم اسلام»
💢عارف بالله آیت الله شجاعی :


🔸آنها که تمام وجود آنها و قلب آنها پر از اغیار و محبت اغیار بوده و باطلن آنها محل توارد اغیار است و مملو از اسارت هاست ، و با این حال به بعضی از اوراد و اذکار می پردازند و انتظار شهود را دارند ، بدون اینکه در تطهیر دل بکوشند ، هرگز به آنچه انتظار دارند نمی رسند.


🔺کانال معرفتی سیر الی اللّٰه «کانال تخصصی یادنامه اولیاء الله و احوالات بزرگان عالم اسلام»