در محضر بزرگان

ڪلام بزرگان

در محضر بزرگان

ڪلام بزرگان

مشخصات بلاگ
در محضر بزرگان
دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی

۲ مطلب با موضوع «شیخ_رجبعلی_خیاط» ثبت شده است


🌸 شیخ رجبعلی خیاط 🌸

 

💠 جوانے را در برزخ دیدم ڪہ مےگفٺ: نمےدانید در اینجا چہ خبر اسٺ
هنگامے ڪہ بہ برزخ بیائید خواهید فهمید هر نَفَسے ڪہ بہ غیر یاد خدا ڪشیده اید بہ ضرر شما تمام شده اسٺ.💠


 


 


مرحوم_شیخ_رجبعلی_خیاط :

 

🍃در بیداری سحر و ثُلث آخر شب ، آثار عجیبی است. هر چیزی را که از خدا بخواهی در بیداری سحرها می توان حاصل نمود.
از گدایی سحرها کوتاهی نکنید که هر چه هست، در آن است. عاشق خواب ندارد و جز وصال محبوب چیزی نمی خواهد. وقت ملاقات و رسیدن به وصال ، هنگام سحر است.